Regionalna konferencija „Sledeća runda u borbi protiv sive ekonomije“

Nelt avatar Nelt 26.10.2015.

U organizaciji Američke privredne komore u Srbiji (Amcham).

U ponedeljak 26. oktobra, u organizaciji Američke privredne komore u Srbiji (Amcham), pod pokroviteljstvom kompanija Nelt, PhiIip Morris i Japan Tobacco International, održana je regionalna konferencija ,,Sledeća runda u borbi protiv sive ekonomije“.

Konferencija je okupila sve relevantne državne organe, privatni sektor kao i međunarodne i domaće stručnjake iz ove oblasti, u cilju ocenjivanja postignutih rezultata i ukazivanja na važnost daljih koraka obezbeđivanja efikasnijeg sudskog procesa, nastavka i unapređenja prekogranične saradnje i bolje koordinacije svih nadležnih organa.

Nakon obraćanja ministra pravde Nikole Selakovića, u okviru tri panel diskusije svoje stavove i planove sa prisutnima su razmenili predstavnici policije, pravosuđa, inspekcijskih organa, carina kao i kompanija koje posluju u regionu. Učesnici panela pozdravili su započete reforme od strane Vlade Srbije u ovom domenu i ukazali na potrebu da se sve institucije – od državne uprave do sudstva – na isti način postave prema ovom problemu. To podrazumeva pojačan rad kontrolnih organa na terenu, efikasnu koordinaciju kontrolnih organa i tužilaštva te pooštreniju kaznenu politiku.

Implementacija Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji sadrži regulatorni okvir za rešavanje problema na koje se privreda žalila godinama, je počela, i važno je istrajati kako bi se ova implementacija odvila u celosti od aprila 2016. godine. Prema zaključcima konferencije sledeći koraci jesu što skorije uspostavljanje jedinice za podršku radu Koordinacionoj komisiju, zajedničko planiranje nadzora prema analizi rizika, efikasna saradnja republičkih i lokalnih inspekcija, ali i uspostavljanje efikasne evaluacije rada inspektora.

Na konferenciji je naglašeno i da je neophodno dalje razvijanje platformi za stalnu prekograničnu koordinaciju nadležnih službi, a istaknuta je i važnost saradnje privatnog i javnog sektora na suzbijanju ilegalne trgovine, kroz razmenu informacija, edukaciju i poboljšanje opremljenosti nadležnih organa za prepoznavanje specifičnih proizvoda.