Nelt na drugoj godišnjoj konferenciji ,,Izlaz iz sive ekonomije“

Nelt avatar Nelt 26.12.2016.

U petak 23. decembra u Palati Srbija, a u organizaciji AmCham-a i NALED-a, pod pokroviteljstvom…

U petak 23. decembra u Palati Srbija, a u organizaciji AmCham-a i NALED-a, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, održana je druga godišnja konferencija „Izlaz iz sive ekonomije“. Konferenciju su otvorili Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke i predsednik UO AmCham-a i Aleksandar Ružević, generalni direktor Coca Cola Hellenic i član UO NALED-a.

U okviru skupa održana su tri panela. Marko Milanković, menadžer za komunikacije Nelt Grupe, bio je moderator prvog radnog panela pod nazivom „Koordinacija inspekcijskog nadzora i sudski epilog“.

Kroz drugi panel obrađena je tema Fer tretman i podsticanje legalnog poslovanja, dok je u okviru trećeg ministarskog panela diskutovano o prioritetnim merama za suzbijanje sive zone.

Kao neki od najvažnijih zaključaka konferencije podvučeni su neophodnost reforme svih neporeskih nameta, kroz mapiranje neporeskih prihoda na svim nivoima i njihov upis u javni elektronski registar, kao isključivi osnov za njihovu naplatu. Jedan od prioriteta Vlade za 2017. godinu biće izmena Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i Zakona o republičkim administrativnim taksama kako bi ova reforma mogla u potpunosti da zaživi u 2018. Od 2017. godine takođe može da zaživi potpuno oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa za preduzetnike koji registruju poslovanje iz statusa nezaposlenih. Do kraja trećeg kvartala 2017. Usvojiće se zakon koji će omogućiti olakšano angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi, a ova iskustva će se iskoristiti kao model i za druge delatnosti. U 2018. će u potpunosti zaživeti E inspektor i softver koji će omogućiti razmenu podataka svih inspekcija radi efikasne analize rizika, koja će racionalizovati broj i unaprediti efekte kontrola, a svakako smanjiti administrativno opterećenje svima koji su usaglasili svoje poslovanje sa propisima.

Nelt je osnivač Saveza za fer konkurenciju, tela koje je iniciralo i učestvovalo u kreiranju Nacionalne strategije za borbu protiv sive ekonomije i jedna je od 15 kompanija koje će podržati najavljene aktivnosti u 2017. i 2018. Godini, koje su proglašene godinama borbe protiv sive ekonomije od strane Vlade Republike Srbije.