Završna izložba Nelt edukativnog programa

Nelt avatar Nelt 29.10.2015.

Svečano otvaranje izložbe završnih radova i uručenje diploma polaznicima.

Svečanim otvaranjem izložbe završnih radova i uručenjem diploma polaznicima, u utorak 27. oktobra, u Galeriji 12 HUB (G12HUB) obeležena je završnica Nelt jednogodišnjeg edukativnog programa pod nazivom „Interdisciplinarna saradnja kao potencijal razvoja mladih profesionalaca na polju umetnosti, nauke i novih tehnologija“.

U proteklih godinu dana, 30 studenata Fakulteta primenjenih umetnosti, Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta dramskih umetnosti, Fakulteta likovnih umetnosti, Fakulteta za medije i komunikaciju i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu imali su priliku da pohađaju 19 predavanja i stručnih mentorskih radionica kao i da učestvuju u organizovanim stručnim posetama institucijama i kompanijama.

„Činjenica da su se udružile, dve naizgled potpuno različite organizacije – Galerija 12 HUB i Nelt, samo po sebi govori da značaj projekta prevazilazi standardne korporativne poteze u domenu društvene odgovornosti u Srbiji. Pokazali smo na delu da partnerstva biznisa i kulture funkcionišu, a da su najbolja kada kreiraju i kanališu kvalitet, znanje i konkretne sadržaje. Mislim da smo na dobrom putu da postavimo nove standarde za transfer obrazovanja na one koji žele da to znanje prime i da ga nose sa sobom, dalje u život.“ izjavio je Marko Milanković, menadžer komunikacija Nelt Grupe.

Galerija 12 HUB je centar za umetnost i tehnologiju posvećen promociji i razvoju intermedijske umetnosti i performansa. Kroz intenzivan program razmene znanja G12 HUB nastoji da doprinese unapređenju produkcije mlađe generacije umetnika i istraživača. Struktura programa Galerije kombinuje izložbe, performanse, live stream događaje, digitalne susrete, dijaloge, debate, prezentacije i radionice sa ciljem da promoviše međusektorski i interdisciplinarni pristup umetničkoj produkciji i interpretaciji.

„Partnerstvo kompanije Nelt i Galerije 12 HUB predstavlja izvrstan primer saradnje privrednog sektora i kulture u okviru koga oba partnera investiraju svoje resurse, iskustva i ekspertizu u razvoj i obrazovanje generacije koja će u budućnosti oblikovati zemlju i društvo u kome živimo. Upravo u tom opredeljenju za unapređenje obrazovanja i ulaganje u znanje i profesionalni razvoj vidim ozbiljnu strateguju društvene odgovornosti koja je okrenuta dugoročnim investicijama.“ izjavila je Milica Pekić, kustos Galerije 12 HUB. Izložba će biti otvorena do 5. novembra ove godine a saradnja kompanije Nelt i G12 HUB će se nastaviti u 2016. godini u okviru novog ciklusa programa.