Darko Lukić održao predavanje na Ekonomskom fakultetu

Nelt avatar Nelt 25.10.2022.

Izvršni potpredsednik Nelt Grupe Darko Lukić juče je bio gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Studentima treće godine na smeru Trgovinski menadžment održao je predavanje na temu „Upravljanje podacima i napredna analitika preduslov za kvalitetnu distribuciju i prodaju“.

Potencijalnim budućim kolegama je objasnio kako se u upravljanju podacima najveći deo vremena troši na čišćenje podataka, te da se u skladu sa tim radi na razvoju novih programa i primeni naprednih analitika, a sve u želji da se na što bolji način iskoristi ljudski potencijal i usmeri se ka razvoju novih ideja.

„Kvalitetni podaci koji nisu upotrebljeni na pravi način zapravo gube vrednost“, istakao je Darko.

On je predstavio ciljeve i način funkcionisanja zdrave organizacije i porodični karakter firme, kao i dugoročnu perspektivu poslovanja i brigu za zaposlene. Studenti su pokazali veliko interesovanje za način funkcionisanja poslovanja naše kompanije kao i potrebne kompetence za poziciju analitičara.

Profesor na ovom fakultetu Zoran Bogetić istakao je da će najbolji studenti sa pomenutog smera imati prilike da posete Neltov CDLC u Dobanovcima početkom decembra i tom prilikom se iz prve ruke uvere u kompleksnost i usklađenost čitavog sistema.