Menadžer strategije Nelt Grupe u žiriju takmičenja studenata na Ekonomskom fakultetu

Nelt Group avatar Nelt Group 21.06.2018.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu održano takmičenje studenata IV godine.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 18. juna je održano takmičenje studenata IV godine na smeru Trgovinski menadžment i marketing. Jedan od članova žirija bio je i Aleksandar Stevanović, menadžer strategije Nelt Grupe.

Tema takmičenja je bila analiza pozicije konkurenata sa fokusom na pojedine delove marketing miksa, na osnovu rezultata istraživanja stavova kupaca o beogradskim maloprodavcima. Studenti su bili podeljeni u pet timova sa po tri člana, a prvo mesto su osvojili studenti – Milena Todorović, Ivana Soldatović i Dušan Vranić, sa prezentacijom na temu „Analize pozicije konkurenata na beogradskom tržištu prehrambene maloprodaje – Lojalnost i program lojalnosti.“ Nagrađeni su timovi sa prezentacijama na teme: „Trgovinska marka“ i „Profil potrošača“.

Ovom prilikom, studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu su pokazali odlično znanje o trgovini i razumevanje za identifikaciju različitih strategija maloprodaje u praksi. Posebno su istakli svoje prezentacione veštine.

Inače, do kraja 2015. godine u Srbiji, Nelt kompanija je potpisala strateške sporazume o kontinuiranoj saradnji sa Ekonomskim, Saobraćajnim, Elektrotehničkim, Fakultetom organizacionih nauka i Fakultetom za finansije i administraciju u Beogradu. Cilj ove saradnje je podrška studentima u sticanju praktičnih znanja o funkcionisanju poslovnih procesa u velikom sistemu, kroz organizovane prezentacije, posete kompaniji, predavanja i prakse, kao i mogućnost da jednoga dana započnu karijeru baš u našoj kompaniji!