Delegacija Uprava carina zemalja CEFTE u poseti Neltu

Nelt logistics avatar Nelt logistics 05.10.2018.

Kompanija Nelt je bila domaćin predstavnicima Uprava carina Crne Gore, Moldavije, Albanije, Makedonije, Bosne i…

Kompanija Nelt je bila domaćin predstavnicima Uprava carina Crne Gore, Moldavije, Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova.

Posetu su inicirale Uprava carine Srbije i nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, GIZ, radi razmene informacija i upoznavanja sa postojećim sertifikatima, a posebno sa statusom Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS, eng. AEO). Status OPS ima tri nivoa: OPS C, OPS S i najviši OPS F, koji podrazumeva visok nivo sigurnosti i bezbednosti robnih tokova. Nelt je 2017. godine ostvario najviši OPS F status, čime je potvrđena usklađenost visokih bezbednosnih zahteva u čitavom lancu snabdevanja kompanije.

Nakon što je goste upoznao sa poslovanjem kompanije u domenu logistike, Ivan Milićević, menadžer za razvoj logistike Nelt Grupe, fokusirao se na sertifikat za carinska pojednostavljenja, sigurnost i bezbednost-OPS F. Prisutne je informisao o značaju i olakšicama koje OPS omogućava, kao i uslovima koji treba da se ispune da bi se ovaj status ostvario.

„Dobijanje OPS statusa rezultat je timskog rada više sektora u kompaniji – logistike, spoljne trgovine, bezbednosti, finasija, IT i HR. Zahvaljujući statusu Ovlašćenog privrednog subjekta, svojim klijentima možemo da obezbedimo brzo carinjenje i, što je još važnije, izuzetno visok standard sigurnosti i bezbednosti. Sertifikacija je važna za Nelt, a istovremeno je i dokaz o visokom kvalitetu usluga koje pružamo“, naglasio je Ivan. Istakao je da sertifikat omogućava pojednostavljene i ubrzane carinske procedure što za rezultat ima kraće vreme transporta, smanjenje troškova kao i poboljšanje u ispunjavanju zahteva klijenata.
Nakon prezentacije, delegacija je obišla Javno carinsko skladište, gde su mogli da se upoznaju sa bezbednošću i uslovima čuvanja robe u postupku carinskog skladištenja. U prostorijama sektora bezbednosti su dobili priliku da saznaju o načinu rada Neltove bezbednosne službe.

Sertifikat OPS je trenutno prihvaćen od strane SAD i Japana, zemalja članica EU, Švajcarske, Norveške i Kine. Cilj Svetske carinske organizacije je nastaviti širenje sporazuma. Proširujući koncept ovlašćenog ekonomskog operatera uspostaviće se jedinstveni carinski i sigurnosni standardi u međunarodnom kretanju roba u okviru programa SAFE (Standardi za sigurnost i olakšavanje globalne trgovine). Evropska unija pohvaljuje priznanje koncepta u međunarodnim sporazumima sa trećim zemljama kako bi zaštitio lanac snabdevanja od proizvođača do krajnjih korisnika.