eProcurement u Neltu

Nelt avatar Nelt 24.02.2014.

Nabavka tehničke robe i usluga za sve kompanije Grupe.

Od ponedeljka 24. februara 2014. nabavka tehničke robe I usluga za sve kompanije koje posluju u sastavu Nelt grupacije, obavljaće se putem Neltovog eProcurement portala: http://procurement.nelt.com/

Ovakav način rada omogućiće svim aktivnim i potencijalnim dobavljačima da se pravilno informišu o objavljenim nabavkama Nelt Grupe u svakom trenutku. Koristeći Neltov eProcurement biće u mogućnosti da šalju svoje ponude I da budu adekvatno i na vreme obaveštavani o statusu svake pojedinačne nabavke.