WMS G.O.L.D. implementiran u Neltu u Kraljevu

Nelt logistics avatar Nelt logistics 23.01.2019.

U Kraljevu uspešno implementiran sistem za upravljanje skladišnim operacijama.

U regionalnom distributivnom centru kompanije Nelt u Kraljevu uspešno je implementiran sistem za upravljanje skladišnim operacijama WMS G.O.L.D.

WMS G.O.L.D. Stock, softver za upravljanje procesima u skladištu, omogućava optimizaciju i maksimalnu iskorišćenost svih skladišnih resursa. Povezan je sa sistemima SAP i TMS- Sky Track, čime se postiže veća efikasnost u realizaciji logističkih zadataka.

Realizacijom ovog projekta stvoreni su dodatni preduslovi za uspostavljanje saradnji sa novim klijentima u logistici, stvaranje jače mreže i dodatne komparativne prednosti na lokalnom nivou.

Sistem je prethodno implementiran u centralnom distributivno-logističkom centru kompanije u Dobanovcima i regionalnom distributivnom centru u Nišu, a prema planu, do kraja ove godine uslediće implementacija u regionalnom centru u Novom Sadu.