Ljilja Pižurica za list Pobjeda

Neregelia avatar Neregelia 01.06.2020.

„Neregelia tokom epidemije opravdala svoju poslovnu i društvenu ulogu.“

Tokom epidemije COVID-19 distributivna kompanija Neregelia omogućila je da se lanac snabdijevanja ne prekida, te da se sva roba iz portfolia na vrijeme i u dovoljnoj količini nađe na svim prodajnim mjestima. Odgovornim poslovanjem i društvenom odgovornošću opravdali smo važnost svoje uloge na crnogorskom tržištu, poručila je u intervjuu za Pobjedu izvršna direktorica kompanije Neregelia, Ljilja Pižurica. Pižurica najavljuje i da u junu počinje distribuciju novog uređaja, čime kompanija prvi put ulazi u maloprodaju.

 

Pobjeda: Kako je kompanija Neregelia organizovala svoj rad u vrijeme epidemije COVID-19, da li ste se, s obzirom na sva dešavanja kod nas, u regioni i svijetu, suočili sa otežanom logistikom i distribucijom proizvoda?

Ljilja: Bezbjednost zaposlenih i partnera su nam na prvom mjestu i pažljivo smo pratili i primjenjivali sve preporuke SZO, nadležnih ministarstava i relevantnih medicinskih stručnjaka. Predvidjeli smo moguće scenarije i prilagodili smo se situaciji, nastojeći da kontinuirano nastavimo svoje poslovanje i snabdijevanje tržišta. U svim aktivnostima, bezbjednost je bila i ostala prioritet.

Kreirali smo Tim za krizne situacije na nivou Grupe, i na svakom tržištu, sa zadatkom održanja kontinuiteta našeg poslovanja u segmentima distribucije i logistike. Tim se sastojao od ključnih menadžera i specijalista čiji je cilj bio da usaglase i koordiniraju korake kako bi kompanija na vrijeme i na najbolji način nastavila da snabdijeva tržište proizvodima iz našeg portfolija. Naši skladišni radnici, dostavljači, prodavci, izlagači robe su adekvatno zaštićeni, i dnevno su se nalazili na terenu. Oni su nas svojim odgovornim i predanim radom učinili veoma ponosnim.

 

Pobjeda: Koliko je, za lidera na distrubitivnom tržištu poput vas, bilo važno promptno reagovanje i organizovanje poslovanja kako bi svi proizvodi stigli do prodajnih mjesta, a onda i do kupaca na vrijeme? Da li ste, iz današnje pespektive, opravdali važnost svoje uloge na crnogorskom tržištu?

Ljilja: Sve kompanije Nelt Grupe su na samom početku pandemije usvojile Plan za očuvanje kontinuiteta poslovanja (Business Continuity Plan), u kojem smo redefinisali postupke i ulogu svakog segmenta naše organizacije. To je dokument koji je naše poslovne partnere uvjerio u spremnost Neregelie da odgovorno nastavi sa radom. Mi smo svjesni naše uloge u snabdijevanju i posvećeno smo radili na tome da se lanac snabdijevanja ne prekida, da vodimo računa o našim i zalihama naših kupaca, da potrošači budu smireni i sigurni u snabdjevenost čitavog tržišta. Robe iz našeg portfolija je sve vrijeme krize bilo dovoljno na svim mjestima prodaje. Smatramo da smo sa visokom odgovornošću pristupili ovom velikom izazovu i da ni jednog poslovnog partnera nismo zanemarili.

 

Pobjeda: Pojava COVID-19 pokazala je da su ljudi i njihova odgovornost i angažman najveća vrijednost, da li su i u kompaniji Neregelia zaposleni pokazali dodatno zalaganje u izazovnom periodu koji je iza nas?

Ljilja: Po proglašenju vanrednog stanja dio naših kolega upućen je na rad od kuće, ugrožene grupe poslate su na plaćeno odsustvo, otkazana su sva poslovna putovanja i zabranjeni su sastanci sa više od troje učesnika. I prije početka epidemije počeli smo da sprovodimo intenzivnu komunikaciju, sve preventivne zaštitne i higijenske mjere. I danas imamo sanitarne protokole, socijalno distanciranje, sastanke na daljinu. Ipak, veliki dio naših kolega svakodnevno je bio na terenu. Svi oni su informisani o mjerama predostrožnosti i opremljeni neophodnim sredstvima za zaštitu i dezinfekciju.

Međutim, i pored objektivnih okolnosti, ni jednog trenutka nismo imali praznog hoda ili zastoja u radu. Stvorila se jedna posebna vrsta solidarnosti među kolegama i način na koji su svi prihvatili svoje uloge u ovom izmjenjenom scenariju je za svaku pohvalu. Još jednom želim da naglasim koliku odgovornost su imale naše kolege na terenu i po skladištima, koji su sigurno, uz ljekare i medicinsko osoblje, jedni od junaka ovog teškog perioda. Moram da naglasim i da smo korporativno odreagovali na zavidnom nivou, sa donacijama prema zdravstvenim centrima na svim tržištima na kojima poslujemo. Nelt Grupa je snažno podržala ključne nacionalne organizacije i njihove napore da se zaustavi Covid19.

 

Pobjeda: Vaš “dan posle” pokazuje da spremno planirate i novine i ulazak u maloprodaju?

Ljilja: Postkrizni period nas ohrabruje da nastavimo sa planom lansiranja uređaja IQOS već tokom juna. Na našem tržištu se pokazalo veliko interesovanje za ovaj uređaj koji zagrijeva a ne sagorijeva duvan proizvođača i našeg partnera, kompanije Filip Moris. Sačekali smo i da se steknu svi uslovi da realizujemo plan lansiranja, distribucije i prodaje IQOS-a. Uređaj je namijenjen odraslim pušačima koji bi inače nastavili da puše cigarete, a emituje manje štetnih materija jer ne sagorijeva duvan i samim tim ne emituje duvanski dim. IQOS kao novina u našem portfoliju i na tržištu u prodaji će se naći najprije u Podgorici početkom idućeg mjeseca, a samim tim ćemo se i mi kao zvanični uvoznik i distributer naći i u novoj ulozi direktne maloprodaje. Ovo je još jedna potvrda povjerenja u kapacitete naše kompanije. Pošto ovo želimo izvesti na najbolji način, i svjesni potrebe da našim kupcima ponudimo kvalitetan, na naučnim istraživanjima zasnovan proizvod, osim što proširujemo portfolio zaposlili smo i nove ljude koji su obučeni, informisani i spremni da potrošačima daju prave informacije o IQOS-u.

 

Pobjeda: Uskoro će Nelt Grupa, čiji ste dio, prezentovati ključne rezultate o održivom poslovanju tokom prethodne dvije godine. Kako biste ocijenili poslovanje na crnogorskom tržištu u tom periodu i šta ga je obilježilo?

Ljilja: U prethodne dvije godine poslovanje Nelt grupe u Crnoj Gori je, prije svega, obilježio rad na integraciji sa logističkom kompanijom Montenomaksom, koju smo akvizirali tokom 2017. Pored jasne kompatibilnosti biznisa, izazov je bio usaglasiti i sve druge aspekte korporativnog poslovanja, što smo, sa zadovoljstvom tvrdim, uspješno obavili. Pored Montenomaksa, menadžment kompanije Neregelia je rukovodio, i danas je nadležan, za sprovođenje akvizicije i unapređivanje poslovanja kompanije All Balkans Corporation iz Tirane. To je najnovija kompanija koju smo pripojili Nelt Grupi. Lansirali smo lani i brend Nutrino, proizvod fabrike dječije hrane iz Beograda, čiji su shareholderi članovi porodica vlasnika Nelt Grupe. Ova izuzetno kvalitetna hrana za bebe je brzo postigla značajne rezultate, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Ne manje značajno, u ovom periodu intenzivno smo se bavili i unapređenjem internih procesa, digitalizacijom poslovanja, i u najvećoj mjeri razvojem naših ljudi. Puno polažemo u obrazovanje svojih kadrova, i širimo spektar mogućnosti za zapošljavanje i napredovanje širom Zapadnog Balkana.

 

Pobjeda: Iako je 2020. u kojoj većina kompanija ne očekuje velike rezultate, da li vi ipak možete najaviti nove principijale i klijente?

Ljilja: Ova 2020. je velika enigma i bilo bi preambiciozno davati bilo kakve prognoze, pogotovo u trenutnoj fazi evaluacije stanja u čitavoj ekonomiji. Ipak, moram da kažem da smo mi kompanija koja svojim poslovanjem danas omogućava uspješno poslovanje sjutra. Takav način razmišljanja i delanja u prošlosti, opredijelio je naš način ponašanja danas – uvijek razmišljamo dugoročno.

 

Izvor: www.pobjeda.me