Prva sertifikacija Nelt Grupe

Nelt Group avatar Nelt Group 10.06.2020.

Iskorak u odnosu na dosadašnju praksu.

Sa ciljem potvrde usklađenosti prakse svih kompanija  Nelt Grupe, koje pružaju usluge distribucije i logistike  na tržištima Zapadnog Balkana, urađena je jedinstvena sertifikacija.

Ovime je napravljen iskorak u odnosu na dosadašnju praksu po kojoj su kompanije proveravane pojedinačno sa aspekta zahteva standarda. Novim pristupom i sertifikovanjem celog poslovnog sistema na području balkanskog tržišta potvrđen je jedinstven, premijum kvalitet u pružanju usluga, usklađen sa zahtevima međunarodnih standarda.

Jedinstvenom sertifikacijom obuhvaćeno je poslovanje kompanija: Nelt Co, Srbija; Nelt ST, Severna Makedonija; Nelt doo, Bosna i Hercegovina; Montenomaks C&L i Neregelia, Crna Gora.

Kvalitet je u osnovi poslovanja Nelt Grupe, pa je stoga, godinama unazad,  opredeljenje kompanija koje su njene članice, da putem efektivnog i efikasnog sistema upravljanja kvalitetom kontinuirano ulažu u unapređenje procesa i obezbede visok kvalitet usluga i strogu zdravstvenu ispravnost i bezbednost svih proizvoda koje manipulišu i distribuiraju.   Svi sistemi u skladu su sa zahtevima standarda međunarodne organizacije za standardizaciju, što potvrđuju i sertifikati izdati od strane vodećih sertifikacionih tela.

U skladu sa potrebama poslovanja, članice Nelt Grupe su sertifikovale implementirane sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO 9001 i  sistem bezbednosti hrane HACCP, u skladu sa zahtevima Codex Alimentariusa.