Robert Jenovai panelista na Lean&Kaizen kongresu

Nelt avatar Nelt 10.10.2022.

Izvršni direktor za tržište Srbije Robert Jenovai bio je deo četvrte konferencije najvećeg Lean&Kaizen kongresa na našim prostorima, održanog 3. i 4. oktobra u Beogradu.

Naziv ovogodišnjeg događaja bio je “Iskoristi priliku: Transformiši se u Lean kompaniju”, a Robert je, kao jedan od 30 panelista, izložio svoje mišljenje i diskutovao na temu “Da li je ovo velika šansa za primenu Lean&Kaizen-a” u okviru panela Logistics&Supply chain.

On je istakao da je u vremenu digitalizacije i manjka radne snage važno objasniti da svako u domenu svog posla doprinosi sveukupnom rezultatu kompanije kroz efektivnost, efikasnost i kontinuirano unapređenje procesa.

“Nagrađivanje i motivisanje zaposlenih je jedan od najvažnijih aspekata poslovanja Nelt Grupe, ali istovremeno i najkompleksniji. Lean i Kaizen nisu budućnost, oni su sadašnjost i tako treba da posmatramo stvari”, rekao je.

Robert je dodao da su svi Lean&Kaizen principi utemeljeni u pravilnicima, procedurama i vrednostima Nelta.

“Zadaci naše kompanije su vrlo kompleksni zbog velikog broja klijenata, principala i kupaca, kao i različitih specifičnosti u radu i logistici. Takvi zadaci ne mogu se održivo realizovati bez svih implementiranih načela na kojima se zasniva Lean&Kaizen. Konstantno se radi na unapređenju procesa i na smanjenju gubitaka u transportu, eliminisanju grešaka i defekata, kao i na smanjenju čekanja“, objasnio je on.

Na ukupno sedam različitih panela u okviru ovog događja govorili su direktori iz najuspešnijih firmi koje posluju na teritoriji Srbije. Menadžment centar Beograd (MCB) uspeo je da okupi više od 300 učesnika i pored formalne atmosfere obezbedi vreme za networking i druženje.