Trade marketing

Kompanije Nelt Grupe svojim partnerima pružaju i usluge trade marketinga, kako bi se povećala zainteresovanost potrošača za proizvode koje plasiramo na tržištima. Trade marketing timovi osmišljavaju i implementiraju promotivne aktivnosti koje pozitivno utiču na prodajne rezultate.