Albanija

Sredinom 2018. godine kompanija All Balkans Corporation iz Tirane je postala članica Nelt Grupe čime smo upotpunili svoju prisutnost na teritoriji Zapadnog Balkana. Osnovana 1995. All Balcans Corporation je jedna od vodećih distributivnih kompanija u Albaniji i danas sarađuje sa velikim multinacionalnim i regionalnim kompanijama iz kategorije robe široke potrošnje kao što su Beiersdorf, Mondelez, GSK, i drugi.

136 zaposlenih

800 artikala

3.000 m2 skladišnog prostora

Ljilja Pižurica

Izvršna direktorka za tržišta Crne Gore i Albanije

Prinicipali u distribuciji robe široke potrošnje

Prinicipali u distribuciji farmaceutskih proizvoda