Shqipëria

Nelt Group operon në tregun shqiptar që nga viti 2018, me blerjen e një prej kompanive lider të shpërndarjes në Tiranë – All Balkans Corporation. Në vitin 2021 All Balcans Corporation ndryshon emrin në Nelt sh.p.k.

Kompania menaxhon dhe shpërndan markat e disa prej kompanive më të mëdha multinacionale dhe rajonale  si Beiersdorf, Mondelez, GSK, Arcor, Friesland Campina, Kraš, Manner, Mutti, Trompenburg, Sebamed dhe Baby Food Factory.

Në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, Nelt sh.p.k. zotëron hapësira të konsiderueshme magazinimi në funksion të shpërndarjes, si dhe shërbime logjistike për palë të treta.

Me punonjës të motivuar dhe procese efikase, kompania jonë synon të bëhet organizata lider në zinxhirin e furnizimit në Shqipëri.

150 punonjës

1.000 artikuj

5.000 m2 hapësirë magazinimi

Ljilja Pižurica

Drejtor Ekzekutiv, tregjet Montenegro dhe Shqipëria

SHPËRNDARJA E MALLRAVE TË KONSUMIT principalë

SHPËRNDARJA E PRODUKTEVE FARMACEUTIKE principalë