Shqipëria

Në mes të vitit 2018, All Balkans Corporation nga Tirana u bë anëtare e Grupit Nelt, duke plotësuar kështu praninë tonë në territorin e Ballkanit Perëndimor. E themeluar në vitin 1995, All Balcans Corporation është një nga kompanitë kryesore të shpërndarjes në Shqipëri dhe sot bashkëpunon me kompani të mëdha multinacionale dhe rajonale në kategorinë e mallrave të konsumit siç janë Beiersdorf, Mondelez, GSK dhe të tjerë.

136 punonjës

800 artikuj

3.000 m2 hapësirë magazinimi

Ljilja Pižurica

Drejtor Ekzekutiv, tregjet Montenegro dhe Shqipëria

SHPËRNDARJA E MALLRAVE TË KONSUMIT principalë

SHPËRNDARJA E PRODUKTEVE FARMACEUTIKE principalë