Shqipëria

Në mesin e vitit 2018 kompania All Balkans Corporation nga Tirana, e cila bën biznes që nga viti 1995, bëhet anëtare e Grupit Nelt, kurse në vitin 2021 mori emrin e ri: Nelt. Me zgjerimin e biznesit në tregun e Shqipërisë, e plotësuam praninë tonë në territorin e Ballkanit Perëndimor. Nelt në Shqipëri është njëra nga kompanitë shpërndare udhëheqëse në këtë vend dhe sot bashkëpunon me kompanitë e mëdha rajonale dhe multinacionale për kategorinë e mallit të konsumit të gjerë ashtu siç janë Beiersdorf Mondelez, GSK, Baby Food Factory dhe të tjera.

140 punonjës

800 artikuj

3.000 m2 hapësirë magazinimi

Ljilja Pižurica

Drejtor Ekzekutiv, tregjet Montenegro dhe Shqipëria

SHPËRNDARJA E MALLRAVE TË KONSUMIT principalë

SHPËRNDARJA E PRODUKTEVE FARMACEUTIKE principalë