Shqipëria

Nelt sh.p.k.

Adresë:
Rr. Dhaskal Todri, Kashar, 203
Tiranë, Shqipëria

Telefoni:
+355 4 2454718

JIB:
K51414005B