Përfundimi dhe përshtatja

Në përputhje me nevojën në rritje të klientëve tanë për të ofruar produkte të përshtatura ndaj zakoneve të konsumatorëve në treg, ne kemi zhvilluar shërbime përfundimtare (ripaketim, shënim) dhe përshtatje (formim i paketave specifike komerciale, grupe promocionale dhe veprimi) të mallrave të konsumit, produkteve ushqimore, farmaceutike dhe teknike si dhe materialeve reklamuese.