Rreth nesh

Pas 30 viteve zhvillim, Grupi Nelt është bërë sinonim i një sistemi të suksesshëm biznesi. Punonjësit, ambasadorët e vlerave të Nelt-it, të cilët kanë dhënë kontributin kryesor në këtë sukses, me besimin dhe mbështetjen e partnerëve në të gjitha tregjet ku operojnë kompanitë e Grupit Nelt.

Grupi e bazon punën në parimet e biznesit etik, përgjegjës dhe të qëndrueshëm, duke u përpjekur të kontribuojë në zhvillimin e komunitetit lokal dhe më gjerë. Strategjikisht, mbështetet në tre shtylla: distribucionin, logjistikën dhe zhvillimin e biznesit në tregjet e Afrikës.

5000+ punonjës

12 tregje

80+ principalë

100+ klientë në logjistikë

VIZIONI DHE VLERAT

“Jemi kompani numër një për zbatimin e zgjidhjeve të plota në shpërnarjen dhe shërbimet logjistike.”

Në punën tonë, ne mbështetemi në mentalitetin fitues, risi, përgjegjësia personale, perspektiva afatgjatë dhe kujdesi për njerëzit. Ne përdorim teknologji moderne dhe ndërtojmë partneritete me liderë globalë nga fusha të përshtatshme biznesi.