Rreth nesh

Pas 30 viteve zhvillim, Grupi Nelt është bërë sinonim i një sistemi të suksesshëm biznesi. Punonjësit, ambasadorët e vlerave të Nelt-it, të cilët kanë dhënë kontributin kryesor në këtë sukses, me besimin dhe mbështetjen e partnerëve në të gjitha tregjet ku operojnë kompanitë e Grupit Nelt.

Grupi e bazon punën në parimet e biznesit etik, përgjegjës dhe të qëndrueshëm, duke u përpjekur të kontribuojë në zhvillimin e komunitetit lokal dhe më gjerë. Strategjikisht, mbështetet në tre shtylla: distribucionin, logjistikën dhe zhvillimin e biznesit në tregjet e Afrikës.

5.500+ punonjës

12 tregje

80+ principalë

100+ klientë në logjistikë

VIZIONI DHE VLERAT

“Jemi kompani numër një për zbatimin e zgjidhjeve të plota në shpërnarjen dhe shërbimet logjistike.”

Në punën tonë, ne mbështetemi në

  • Mentalitetin fitues
  • Risi
  • Përgjegjësia personale
  • Perspektiva afatgjatë
  • Dhe kujdesi për njerëzit.

Ne përdorim teknologji moderne dhe ndërtojmë partneritete me liderë globalë nga fusha të përshtatshme biznesi.