Serbia

Nelt Co d.o.o. (Nelt Co sh.p.k.) u themelua në vitin 1992 si një kompani, biznesi kryesor i së cilës është tregtia. Nga një tregti me shumicë të vogël, Nelt-i ka zhvilluar një kompani prezantuese në Serbi në fushën e shpërndarjes së mallrave të konsumit, duhanit dhe produkteve farmaceutike dhe ofrimit të shërbimeve logjistike. Që nga viti 2006, selia e kompanisë dhe qendra kryesore e distribuimit dhe logjistikës janë të vendosura në Dobanovc, në zonën prej 60 ha në zonën industriale të Beogradit.

Robert Jenovai

Drejtori ekzekutiv për tregun e Serbisë

2.600 punonjës

3.500 artikuj

104.000 m2 hapësirë magazinimi

SHPËRNDARJA E MALLRAVE TË KONSUMIT principalë

HPËRNDARJA E PRODUKTEVE FARMACEUTIKE principalë

Shpërndarja e produkteve të duhanit principalë

Klientët në logjistikë