Përgjegjësia sociale

Dëshira për të kontribuar aktivisht në komunitetin lokal na nxit të ndërrmarim iniciativa në fushën e punësimit në përputhje me parimin e përgjegjësisë sociale të korporatës së Grupit Nelt. Investimi në zhvillimin profesional të brezave të rinj, bartës të ardhshëm të progresit të shoqërisë, është motivi themelor i operacionit të krijuar nga strategjia e biznesit të përgjegjshëm shoqëror në vitin 2012.

Duke njohur rëndësinë e arsimit për zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të mjediseve në të cilat veprojnë, kompanitë e Grupit Nelt inicojnë dhe mbështesin projekte që synojnë njohjen e të rinjve me njohuritë moderne dhe aftësitë multidisiplinare me qëllim që të kontribuojnë në mënyrë adekuate në zhvillimin e një shoqërie moderne. Llojet e ndryshme të mbështetjes për grupet e cenueshme sociale paraqesin një tjetër fushë jashtëzakonisht të rëndësishme të përgjegjësisë shoqërore të kompanive tona. Vëmendje e veçantë i kushtohet fëmijëve që kanë nevojë për kujdes dhe mbështetje në rritjen e tyre.

Bashkëpunimi me fakultetet

Të gjitha kompanitë e Nelt Group bashkëpunojnë me institucionet e arsimit të lartë në vendet në të cilat operojnë për të ndihmuar studentët që të fillojnë sa më mirë karrierat e tyre. Në këtë fushë, organizohen ligjërata të miqve në fakultete, si dhe vizita studentore në kompanitë Nelt, të cilat përfshijnë si prezantime informuese për Grupin, ashtu edhe përmbajtje edukative. Në këtë mënyrë, studentët kanë mundësi të mësojnë më shumë rreth aftësive të shitjes dhe negociatave, kulturës organizative, menaxhimit të cilësisë, etj. Qëllimi i bashkëpunimit është të njihen studentët me biznesin e suksesshëm, bashkëkohor dhe mundësitë e zhvillimit profesional brenda kompanisë.

Bashkëpunimi me fakultetet arti

Projekti „10 prej mermeri“ u mundësoi studentëve të skulpturave të përfundojnë skulpturat e tyre të para me mbështetjen e Nelt-it dhe Profesorit Goran Čpajak, një nga skulptorët më të famshëm të Serbisë. Punimet e tyre janë ekspozuar edhe sot brenda Nelt në Dobanovce.

Video

Nelt në Serbi ka mbështetur për vite me radhë afirmimin e studentëve më të mirë të studimeve fillore, master dhe doktoraturë në Fakultetin e Artit të Muzikës në Beograd. Më shumë se 120 të rinj që janë shquar me suksesin e tyre në skenën muzikore vendase dhe ndërkombëtare, deri më tani kanë pasur mundësinë të paraqiten para audiencës në Beograd, si pjesë e një seri koncertesh në Qendrën a Arteve të Bukura „Guarnerius“.

Nelt programi edukativ

Programi edukativ ndërdisiplinor për studentë të fakulteteve të ndryshme bazuar në parimet e bashkëpunimit, punës ekipore, dialogut, shkëmbimit, hapjes dhe lidhjes së njohurive dhe kapaciteteve të ndryshme. Ligjëruesit dhe mentorët janë profesionistë që vijnë nga kontekstet lokale, rajonale dhe ndërkombëtare dhe kanë përvojë në fushën e arsimit, punës në projekt dhe punës multidisiplinare. Që prej fillimit në vitin 2016, NPE funksionon çdo vit, organizuar nga Nelt, Galeria 12 Hub dhe Nova Iskra (Shkëndija e Re).

Nelt është marrësi i çmimit prestigjioz Virtus nga Fondacioni Trag për një partneritet afatgjatë ndërmjet sektorit të biznesit dhe jofitimprurës për Nelt Programin Edukativ.

Video

Përkrahja artistëve

Projekti „Wall Street by Nelt“ lindi me idenë për të përmirësuar mjedisin e punës në Nelt ndërsa njëkohësisht t’u mundësojë artistëve të talentuar të zbatojnë aftësitë e tyre në një mjedis të veçantë biznesi. Procesi i pikturimit të 10 muraleve me madhësi 10 x 12 metra nga stilistë të njohur dhe artistë street art zgjati 6 muaj, dhe këto murale origjinale ende zbukurojnë sot kompleksin Nelt në Dobanovce.

Video

Mbështetja ekspozitës “Pupin – nga realiteti fizik deri atë shpirtëror”

Në muzeumin historik të Serbisë mbi 20.000 vizitorë dhe 150 grupe shkollore, gjatë vitit 2015/2016, vizituan ekspozitën “Pupin – nga realiteti fizik deri atë shpirtëror”, nën protektoratin e Ministrisë së kulturës dhe të informimit të Republikës së Serbisë, bashkë me mbështetjen e kompanisë Nelt dhe Telekom-it të Serbisë a.d.

Në ekspozitë është paraqitur fëmijëria e Pupinit, rruga e arsimimit dhe e shpikjes, puna e profesorit, kontributet nacionale-politike para, gjatë dhe pas Luftës së madhe, e themelimit dhe përparimet e institucioneve shkencore më të mëdhaja në Amerikë, e mirëbërësive të shumta, raporti mecenat ndaj artit dhe puna letrare e kurorizuar me Çmimin e Pulicerit“ Nga kullota deri tek shkencëtari”. Vizitorët mësuan më tepër për pjesëmarrjen e tij në themelimin e NASA-sës, përse FBI ndoqi punën e tij, si edhe për marrëdhënien me Vudro Vilsonin, Nikolla Teslën, Albert Ajnshtajnin dhe me personat e tjerë të rëndësishëm të asaj kohe.