Transporti rrugor kolektiv

Prej nëntorit të vitit 2019 në portofolin e gjërë të shërbimeve logjistike të Neltit ndodhet edhe shërbimi i transportit rrugor kolektiv në relacionin Serbi – Mali i Zi. Transporti kolektiv siguron shpenzime më të ulta, siguri më të madhe në transportimin e mallit, fleksibilitet më të madh gjatë dërgimit në adresa të ndryshme dhe mundëson që shumë shërbime të bashkohen në një të vetëm.

Çdo të martë dhe të enjte, dërgesat përcillen me kamion deri tek kompania Montenomaks me seli në Danilovgrad, ku që aty, mbas doganimit importues, u dorëzohen klientëve në Malin e Zi. Klientëve të vet Nelt u siguron edhe shërbimin e doganimit importues.