Kroacia

Nelt Europe, me seli në Zagreb, është kompania e parë e Grupit Nelt në territorin e bashkimit Europian. Nelt, biznesin e tij në tregun e Kroacisë dhe Sllovenisë do t’a themelojë në strategjinë e shitjes së brendeve të Neoplantës dhe të Baby Food Factory. Qëllimi afatgjatë është fillimi i aktiviteteve shpërndarëse-logjistike të veta në tregjet e përmendura.

Milena Vushak

drejtoresha ekzekutive për Kroacinë dhe Slloveninë

SHPËRNDARJA E MALLRAVE TË KONSUMIT principalë