Kosovë

Nelt L.L.C.

Adresë:

Rr. Aziz Abrashit, pa numër
10000, Prishtinë, Kosovo

Telefon:
+383 (0)38/ 601 – 402