Trade marketing

Kompanitë e Grupit Nelt gjithashtu u ofrojnë shërbime tregtare partnerëve të tyre në mënyrë që të rrisin interesin e konsumatorëve në produktet që nxjerrim në tregje. Ekipet e trade marketing-ut dizajnojnë dhe zbatojnë aktivitete promovuese që sigurojnë që produktet që shpërndajmë të jenë gjithmonë zgjedhja e parë për blerësit dhe konsumatorët.