Magazinimi

Kapaciteti i hapësirës së magazinimit në të gjitha tregjet e Grupit Nelt është 150.000 m2, në regjime të ndryshme të temperaturës, llojet dhe teknologjitë e magazinimit. Teknologjitë dhe programet moderne për menaxhimin e proceseve logjistike garantojnë siguri dhe efikasitet të sistemit. Teknologjia Pick by Voice e komisionimit siguron një saktësi prej 99.99% dhe WMS (Warehouse Management System Gold) jep një pasqyrë të detajuar të flukseve brenda depos dhe jep saktësinë e shpërndarjes mbi 99.5%. Brenda kompleksit logjistik në adresën Maršala Tita 206, 11272, Dobanovci, janë në dispozicion mbi 3.000 metra katror depo doganore për magazinimin e mallrave doganore.