Fillimi i mirë

Fillimi i mirë është një program i paguar i nisur në vitin 2015 me qëllim që studentëve të rinj, të begatë dhe ambiciozë t’u mundësojë të zhvillojnë aftësitë e tyre të biznesit dhe të specializojnë në punë si Key Account Manager. Programi përfshin punën në pozita të ndryshme brenda sektorit të shitjes, duke punuar me mentorë, duke marrë pjesë në trajnime dhe seminare. Duke njohur nivelet e ndryshme të organizimit, studentët mësojnë tetë muaj për specifikat e çdo pozicioni individual, duke fituar një mundësi për të përmirësuar veten në një pozicion që është tema e interesimit të tyre dhe për të patur një pamje më të gjerë të funksionimit të përgjithshëm të shitjeve në një sistem të madh biznesi. Deri tani, pas përfundimit të programit, më shumë se 90 për qind të pjesëmarrësve u është dhënë mundësia për punësim të përhershëm në kompaninë tonë dhe sot ata janë pjesë e ekipit shitës të Nelt.