Shpërndarja e produkteve farmaceutike

Si pjesë e një segmenti të veçantë biznesi, Nelt shpërndan ilaçe, pajisje mjekësore, shtesa ushqimore dhe kozmetikë. Ekipi i farmacistëve kujdeset për të gjitha aspektet e shpërndarjes nëpër farmaci dhe institucione shëndetësore – nga ruajtja adekuate e mallrave, përmes transportit, deri te shitjet aktive.