Дистрибуција на фармацевтски производи

Во рамките на посебниот сегмент на работење, Нелт дистрибуира лекови, медицински средства, додатоци во исхраната и козметика. Тимот на фармацевти се грижи за сите аспекти на дистрибуција до аптеките и здравствените установи – од адекватно складирање на стоката, преку транспорт, до активна продажба.