Црна Гора

Нерегелиа д.o.o., основана е пред две децении во Подгорица, денес е водечка компанија во Црна Гора во областа на дистрибуција. Нерегелиа посветено ги гради организацијата и професионалните и партнерските односи со своите клиенти и принципали. На тој пат беа имплементирани неопходните стандарди во бизнисот и беа применети технолошки иновации со цел да се модернизираат процесите.

Со преземањето на 100% од сопственичкиот удел во компанијата Montenomaks, логистички лидер на црногорскиот пазар, значително се прошири логистиката на компанијата.

Љиља Пижурица

Извршен директор, пазари Црна Гора и Албанија

Нерегелиа

192 вработени

2.900 aртикли

7.500 m2 простор за складирање

Монтеномакс

141 вработени

270.000 пратки годишно

4.500 m2 простор за складирање

D Way Distribution

26 вработени

192 aртикли

Принципали на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка

Принципали на дистрибуцијата на фармацевтски производи

Kлиенти во логистика