Црна Гора

Нерегелиа д.o.o., основана е пред две децении во Подгорица, денес е водечка компанија во Црна Гора во областа на дистрибуција. Нерегелиа посветено ги гради организацијата и професионалните и партнерските односи со своите клиенти и принципали. На тој пат беа имплементирани неопходните стандарди во бизнисот и беа применети технолошки иновации со цел да се модернизираат процесите.

Со преземањето на 100% од сопственичкиот удел во компанијата Montenomaks, логистички лидер на црногорскиот пазар, значително се прошири логистиката на компанијата.

Љиља Пижурица

Извршен директор, пазари Црна Гора и Албанија

Нерегелиа

216 вработени

2.000 aртикли

7.500 m2 простор за складирање

Монтеномакс

155 вработени

320.000 пратки годишно

4.500 m2 простор за складирање

Принципали на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка

Принципали на дистрибуцијата на фармацевтски производи

Kлиенти во логистика