Северна Македонија

Нелт СТ д.o.o.е.л  e основанa 1998  година, како компанија чија главна дејност е трговија со стока за широка потрошувачка. Компанијата денес вработува повеќе од 200 луѓе. Нелт во Македонија се одликува со работна извонредност во доменот на дистрибуцијата. Врз основите на добро развиениот синџир за снабдување се создаде дивизијата на логистички услуги. Технолошките иновации и стручните знаења стекнати во областа на дистрибуција, сега се на располагање на логистичкиот пазар.

300 вработени

2.000 aртикли

12.000 m2 простор за складирање

Сашко Блажевски

Извршен директор, пазарите Северна Македонија

Принципали на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка

Принципали на дистрибуцијата на фармацевтски производи

Kлиенти во логистика