Северна Македонија

Нелт СТ д.o.o.е.л  e основанa 1998  година, како компанија чија главна дејност е трговија со стока за широка потрошувачка. Компанијата денес вработува повеќе од 200 луѓе. Нелт во Македонија се одликува со работна извонредност во доменот на дистрибуцијата. Врз основите на добро развиениот синџир за снабдување се создаде дивизијата на логистички услуги. Технолошките иновации и стручните знаења стекнати во областа на дистрибуција, сега се на располагање на логистичкиот пазар.

184 вработени

3.400 aртикли

6.500 m2 простор за складирање

Принципали на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка

Принципали на дистрибуцијата на фармацевтски производи

Kлиенти во логистика