Severna Makedonija

Nelt ST d.o.o. je osnovan 1998, kao kompanija čija je osnovna delatnost trgovina robom široke potrošnje. Kompanija danas zapošljava više od 200 ljudi. Nelt u Severnoj Makedoniji odlikuje se poslovnom izvrsnošću u domenu distribucije. Na osnovama dobro razvijenog lanca snabdevanja nastala je divizija logističkih usluga. Čime su tehnološke inovacije i ekspertska znanja sticana u oblasti distribucije, postala na raspolaganju i logističkom tržištu.

184 zaposlenih

3.400 artikala

6.500 m2 skladišnog prostora

Prinicipali u distribuciji robe široke potrošnje

Prinicipali u distribuciji farmaceutskih proizvoda

Klijenti u logistici