Društvena odgovornost

Želja za aktivnim doprinosom lokalnoj zajednici pokretač je inicijativa na polju društveno odgovornog poslovanja kompanija Nelt Grupe. Ulaganje u profesionalni razvoj mladih generacija, budućih nosilaca napretka društva, osnovni je motiv delovanja ustanovljen strategijom društveno odgovornog poslovanja 2012. godine.

Prepoznajući značaj obrazovanja za dugoročan i održiv razvoj sredina u kojima posluju, kompanije Nelt Grupe iniciraju i podržavaju projekte usmerene ka upoznavanju mladih sa savremenim znanjima i multidisciplinarnim veštinama, kako bi adekvatno mogli da doprinesu razvoju modernog društva. Različiti vidovi podrške ugroženim društvenim grupama predstavljaju drugu, izuzetno značajnu oblast društvene odgovornosti naših kompanija. Posebna pažnja se poklanja deci kojima je potrebna briga i podrška u odrastanju.

Saradnja sa fakultetima

Sve kompanije Nelt Grupe sarađuju sa visokoobrazovanim institucijama u zemljama u kojima posluju, kako bi pomogle studentima da se što bolje otpočnu svoje karijere. Na ovom polju, organizuju se gostujuća predavanja na fakultetima ali i posete studenata Neltovim kompanijama koje obuhvataju kako informativne prezentacije o Grupi, tako i edukativne sadržaje. Na taj način, studenti su u prilici da saznaju više o veštinama prodaje i pregovaranja, organizacionoj kulturi, upravljanju kvalitetom itd. Cilj saradnje je upoznavanje studenata sa uspešnim, savremenim poslovanjem i sa prilikama za profesionalni razvoj u okviru kompanije.

Saradnja sa umetničkim fakultetima

Projekat „10 od mermera“ omogućio je studentima vajarstva da uz podršku kompanije Nelt i profesora Gorana Čpajaka, jednog od najpoznatijih srpskih vajara, izvajaju svoje prve skulpture. Njihovi radovi su i danas izloženi u okviru Nelta u Dobanovcima.

Više o projektu možete pogledati ovde.

Nelt u Srbiji godinama podržava afirmaciju najboljih studenata osnovnih, master i doktorskih studija Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Više od 120 mladih koji su se istakli svojim uspesima na domaćoj i međunarodnoj muzičkoj sceni, do sada je imalo priliku da se predstavi beogradskoj publici u okviru ciklusa koncerata u Centru lepih umetnosti „Guarnerius“.

Nelt edukativni program

Interdisciplinarni obrazovni program za studente različitih fakulteta utemeljen na principima saradnje, timskog rada, dijaloga, razmene, otvorenosti i povezivanja različitih znanja i kapaciteta. Predavači i mentori su profesionalci koji dolaze iz lokalnog, regionalnog i međunarodnog konteksta i imaju iskustvo u polju obrazovanja, projektnog rada i multidisciplinarnog rada. Od pokretanja 2016. godine, NEP se sprovodi na godišnjem nivou, u organizaciji Nelta, Galerije 12 Hub i Nove iskre. Nelt je dobitnik prestižne Virtus nagrade Trag fondacije za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora za Nelt edukativni program.

Za više informacija posetite: nep.rs

Saradnja sa umetnicima

Projekat „Wall Street by Nelt“ je nastao sa idejom da se radni ambijent u Neltu oplemeni a da se u isto vreme omogući talentovanim umetnicima da svoje umeće primene u konkretnom poslovnom okruženju. Proces oslikavanja 10 murala dimenzija 10 x 12 metara od strane renomiranih dizajnera i street art umetnika trajao je 6 meseci, a ovi originalni murali i danas krase Neltov kompleks u Dobanovcima.

Više o projektu možete pogledati ovde.

Podrška izložbi „Pupin – od fizičke do duhovne realnosti“

U Istorijskom muzeju Srbije više od 20.000 posetilaca i 150 školskih grupa, tokom 2015/16, posetilo je izložbu „Pupin – od fizičke do duhovne realnosti”, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, uz podršku kompanija Nelt i Telekoma Srbija a.d.

Izložbom je predstavljeno Pupinovo detinjstvo, obrazovni i pronalazački put, profesorski rad, nacionalno–politički doprinosi pre, tokom i posle Velikog rata, osnivanja i unapređenja najvećih institucija nauke u Americi, mnogobrojna dobročinstva, patenti, mecenski odnos prema umetnosti i književni rad ovenčan Pulicerovom nagradom „Od pašnjaka do naučenjaka”. Posetioci su saznali više o njegovom učešću u osnivanju NASE, zašto je FBI pratio njegov rad, kao i o odnosu sa Vudro Vilsonom, Nikolom Teslom, Albertom Ajnštajnom i drugim značajnim ličnostima tog vremena.