Održivo poslovanje

Strateški pristup održivosti i razvoja, Nelt Grupa zasniva na etičkom poslovanju svih kompanija i težnji da doprinese stvaranju boljeg okruženja za zaposlene, partnere i širu društvenu zajednicu, uz ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i visok stepen odgovornosti prema životnoj sredini. Kao član Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, Grupa se dodatno obavezala na poštovanje ustanovljenih principa odgovornog poslovanja.

Paralelno sa definisanjem osnovnih pravaca razvoja i organizacije poslovanja, postavljanjem strateških prioriteta i uzimanjem u obzir uticaja svog poslovanja, Nelt Grupa je dosledna praksi izveštavanja o održivosti započetoj 2016. godine. U tome se oslanja na najrelevantniju svetsku metodologiju za izveštavanje o održivosti, Global Reporting Initiative (GRI), koja omogućava stejkholderima da dobiju jasnu sliku uticaja jedne organizacije, sa standardnim i preciznim pokazateljima učinka.

Izveštaje možete da pogledate i preuzmete ovde