Biznesi i qëndrueshëm

Qasjen strategjike ndaj qëndrueshmërisë dhe zhvillimit, Grupi e bazon në biznesin etik të të gjitha kompanive dhe tendencën që të kontribuojë në krijimin e një mjedisi më të mirë për punonjësit, partnerët dhe komunitetin e gjerë shoqëror, me rezultate të mira biznesi dhe një nivel të lartë përgjegjësie ndaj mjedisit. Paralelisht me përcaktimin e drejtimeve themelore të zhvillimit dhe organizimin e biznesit, përcaktimin e prioriteteve strategjike dhe duke marrë parasysh ndikimin e biznesit të vet, Grupi Nelt mbetet konsistent në praktikën e raportimit mbi qëndrueshmërinë të nisur në vitin 2016.

Raportet mund t’i shkarkoni këtu