Transporti ndërkombetar

Përvoja shumëvjeçare në fushën e transportit, si dhe lista referuese e klientëve që ofrojnë këtë shërbim, e vendos Nelt-in në liderët e Europës Juglindore. Kompania ka automjetet e veta për transportin e mallrave dhe bashkëpunon me transportuesit e tjerë në të gjithë rajonin. Në këtë mënyrë, Nelt është në gjendje të organizojë transportin rrugor deri në çdo destinacion europian, sa më shpejt të jetë e mundur. Në përputhje me nevojat e klientëve, transporti rrugor ndërkombëtar dhe i brendshëm i mallrave mund të organizohet si transport i drejtpërdrejtë ose kolektiv.

Flota e automjeteve që ka në dispozicion Grupi Nelt, mundëson realizimin e mbi 23.000 ngarkesave të plota në vit, në të gjitha regjimet e temperaturës dhe të tjera të transportit.