Komiteti ekzekutiv

Millosh Jeliq

Drejtor i Përgjithshëm

Millosh erdhi në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Nelt Grupit në vitin 2013. Si një ekonomist me përvojë të gjerë që nga viti 2000, kur u bashkua me Neltin, udhëheq organizatën në pozicione përgjegjëse, nga sektori i shitjeve deri në majën e menaxhimit. Si anëtar i shoqatave të shumta të biznesit, dhomave të tregtisë dhe organizatave të tjera, angazhohet për konkurrencë të ndershme, profesionalizëm, integritet dhe biznes me përgjegjësi shoqërore.

Darko Llukiq

Zëvendës Presidentit Ekzekutiv

Darko ka përvojë shumëvjeçare në udhëheqjen e korporatave në pozita të larta. Në kompaninë Coca-Cola Hellenic Bottling Company është marrë me projekte strategjike pranë zyrës së Drejtorit Ekzekutiv, ndërsa në Procter & Gamble ka punuar për më shumë se 11 vjet në disa funksione të larta grupore menaxhuese në financa.

Robert Jenovai

Drejtori ekzekutiv për tregun e Serbisë

Sot, Roberti merr pozitën e drejtorit ekzekutiv për tregun e Serbisë. Roberti karrierën në Nelt e ka filluar në vitin 1997 në shitje, që së shpejti pas kësaj u bë drejtori i Neregelisë në Malin e Zi. Ka qenë pionier i operacioneve të Nelt-it në kontinentin afrikan, ku më vonë udhëhoqi zhvillimin e shitjes në Ballkanin Perëndimor. Në periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2022 Roberti punoi në pozitën e drejtorit ekzekutiv për burimet njerëzore të Grupit Nelt. Diplomoi në Universitetin Doba në Slloveni.

Boris Maçak

Zëvendës President për tregjet Afrikane

Boris është në kompani që nga viti 1997. Gjatë karrierës së tij 20-vjeçare në Nelt, ai mbajti pozicionet më të përgjegjshme si Drejtor i Përgjithshëm i kompanisë Neregelia në Mal të Zi, Menaxher i Shitjeve i Nelt-it në Ballkanin Perëndimor, deri në pozicionin aktual të Zëvendës Presidentit të Grupit për tregjet Afrikane.

Marko Ciliç

Drejtori Ekzekutiv për Financat

Marko Nelt-it iu bashkua në vitin 2022. Karrierën në fushën e financave e filloi në kompaninë Procter & Gamble, nëpërmjet roleve të ndryshme të financave komerciale dhe korporative, duke përfshirë edhe pozitën e manaxherit financiar për Ballkanin Perëndimor. Karrierën e vazhdon në kompaninë Novartis, nëpërmjet disa pozitave të përgjegjësisë në rritje për tregjet (Serbi, Sllovaki, Rumani), gjerë rajoni, CEE dhe Europën në selinë e korporatës në Zvicër. Diplomoi Manaxhment në Fakultetin e shkencave organizative në Beograd.

Bojana Muciç

Drejtoresha ekzekutive për burimet njerëzore

Bojana vjen në Nelt pas katërmbëdhjetë vjetëve të kaluara në pozita të ndryshme HR në kompaninë Coca-Cola Hellenik gati në të gjitha tregjet e Ballkanit Perëndimor, por karrierën e ka filluar në vitin 2005 në kompaninë Gi Group, ku ka punuar si konsulente. Ka mbaruar studimet master në Fakultetin filozofik të Universitetit në Beograd. Në degën e letërsisë.

Millan Bukoroviq

Drejtori Ekzekutiv i Teknologjisë së Informacionit

Millani u bashkua me Nelt-in në vitin 2017 dhe sot është përgjegjës për administrimin e Teknologjisë së Informacionit të të gjitha kompanive të Nelt Group. Ai e drejtoi interesin e tij profesional drejt IT dhe fitoi përvojë të konsiderueshme në Generali Osiguranje, ku përparoi nga Zhvilluesi i Softuerit në Drejtor të Sektorit. Ai u diplomua në Fakultetin e Matematikës, Universitetin e Beogradit.

Aleksandra Joviq

Drejtor Ekzekutiv i Strategjisë dhe Transformimit

Aleksandra iu bashkua Neltit në vitin 2024 si profesioniste me përvojë me eksperiencë shumë vjeçare në drejtimin e iniciativave dixhitale, menaxhimin e të dhënave dhe analitikën, si dhe në operacionet e IT. Ka të kryer Fakultetin e Shkencave matematike-natyrore në Novi Sad.