Komiteti ekzekutiv

Millosh Jeliq

Drejtor i Përgjithshëm

Millosh erdhi në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Nelt Grupit në vitin 2013. Si një ekonomist me përvojë të gjerë që nga viti 2000, kur u bashkua me Neltin, udhëheq organizatën në pozicione përgjegjëse, nga sektori i shitjeve deri në majën e menaxhimit. Si anëtar i shoqatave të shumta të biznesit, dhomave të tregtisë dhe organizatave të tjera, angazhohet për konkurrencë të ndershme, profesionalizëm, integritet dhe biznes me përgjegjësi shoqërore.

Darko Llukiq

Zëvendës Presidentit Ekzekutiv

Darko ka përvojë shumëvjeçare në udhëheqjen e korporatave në pozita të larta. Në kompaninë Coca-Cola Hellenic Bottling Company është marrë me projekte strategjike pranë zyrës së Drejtorit Ekzekutiv, ndërsa në Procter & Gamble ka punuar për më shumë se 11 vjet në disa funksione të larta grupore menaxhuese në financa.

Boris Maçak

Zëvendës President për tregjet Afrikane

Boris është në kompani që nga viti 1997. Gjatë karrierës së tij 20-vjeçare në Nelt, ai mbajti pozicionet më të përgjegjshme si Drejtor i Përgjithshëm i kompanisë Neregelia në Mal të Zi, Menaxher i Shitjeve i Nelt-it në Ballkanin Perëndimor, deri në pozicionin aktual të Zëvendës Presidentit të Grupit për tregjet Afrikane.

Branisllav Lajshiq

Drejtor Ekzekutiv i Financave

Filloi të punojë në Nelt në vitin 2002 si një analist financiar. Pas pozitave të përgjegjshme në financat e kompanisë serbe Nelt Co, në vitin 2013 ai vjen në pozitën e Drejtorit Ekzekutiv të Financave të Nelt Group. Branisllav është një ekonomist me diplomën e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Beogradit.

Robert Jenovai

Drejtori Ekzekutiv për Burimet Njerëzore

Sot, Roberti mban pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv të Burimeve Njerëzore të Grupit Nelt. Roberti e filloi karrierën në Nelt në vitin 1997, në shitje, dhe shpejt pas kësaj u bë Drejtor i Përgjithshëm i Neregelisë në Mal të Zi. Ishte pionier i operacioneve të Nelt-it në kontinentin afrikan, pas së cilave drejtoi zhvillimin e shitjeve në Ballkanin Perëndimor … Ai u diplomua në Universitetin Doba në Slloveni.

Aleksandar Stevanoviq

Drejtori ekzekutiv për strategji dhe operacione

Aleksandar iu bashkua Nelt-it në vitin 2018, kurse më herët karrierën e tij e ndërtoi si këshilltar i biznesit në PwC Consulting ku udhëhoqi projektet e përparimit të biznesit të ndërmarrjes. Arsimimin e ka fituar në Universitetin në Alabama në Hantsvil dhe në Fakultetin ekonomik në Nish. Është qytetar nderi i qytetit të Hantsvil-it.

Millan Bukoroviq

Drejtori Ekzekutiv i Teknologjisë së Informacionit

Millani u bashkua me Nelt-in në vitin 2017 dhe sot është përgjegjës për administrimin e Teknologjisë së Informacionit të të gjitha kompanive të Nelt Group. Ai e drejtoi interesin e tij profesional drejt IT dhe fitoi përvojë të konsiderueshme në Generali Osiguranje, ku përparoi nga Zhvilluesi i Softuerit në Drejtor të Sektorit. Ai u diplomua në Fakultetin e Matematikës, Universitetin e Beogradit.