Zambia

Kompania e Nelt-it në Zambia u krijua në Maj të vitit 2012, ndërsa shpërndarja e parë u realizua në Qershor të të njëjtit vit. Portofoli i shpërndarjes përfshin kryesisht markat Duck, Glade, Raid, Mr Muscle, Pledge, Duracell, Dr.Oetker, Pedigree, Whiskas, Snickers, Twix, Bounty, Heineken, Amstel, Miller, Strongbow dhe të tjera.

Selia e kompanisë është e vendosur në Lusaka, kryeqytetin e Zambisë, që ka rreth 1.7 milion banorë dhe është një nga qytetet me rritje më të shpejtë në pjesën jugore të Afrikës.

102 punonjës

300 artikuj

4.900 m2 hapësirë magazinimi

SHPËRNDARJA E MALLRAVE TË KONSUMIT principalë