Qendra e mediave

Ky segment i faqes është para së gjithash për mediat. Këtu janë dhënë raportet dhe informacionet kryesore, lajmet, linqet, logot, materialet dhe kontaktet që do të lehtësojnë komunikimin global dhe prezantimin e kompanive të Nelt Group.

Nelt Co d.o.o. Beograd
Maršala Tita 226B
11272 Dobanovci
Telefon: + 381 (0) 11 3779 100
E-mail: pr@nelt.com