Logjistika

Grupi Nelt ka shumë vite përvojë në ofrimin e të gjitha llojeve të shërbimeve të logjistikës për klientë të industrive të ndryshme. Përmes proceseve më të shpejta, kursimit të kohës, transparencës dhe administrimit konciz, kompanitë e Grupit Nelt sigurojnë optimizimin e kostove të logjistikës për biznesin. Klientëve u lejohet të maksimizojnë efikasitetin dhe të minimizojnë kostot, dhe nëse është e nevojshme, logjistika e plotë krijohet në përputhje me kërkesat specifike.

Nelt mban Statusin e Operatorit të Autorizuar Ekonomik (AEO) në Serbi, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut.

100+ klientë

23.000+ ngarkesa të plota në vit

72.000 procedura doganore në vit

10.000+ dorëzime në dit

150.000 m2 hapësirë magazinimi

10.000+ artikuj