Terminali intermodal

Terminali Intermodal i Nelt-it gjendet në qendrën qendrore të shpërndarjes dhe logjistikës në Dobanovce. Terminali është i lidhur me hekurudhë me të gjitha portet dhe terminalet tokësore europiane. Autostradat E-75 dhe E-70 kryqëzohen në distancë prej 6 kilometrash nga terminali, ndërsa Aeroporti Nikola Tesla është 10 km larg.

Transporti intermodal mundëson lëvizjen globale ekonomike, efikase dhe mjedisore të të gjitha llojeve të mallrave. Ai është i hapur për të gjithë aktorët e tregut në flukset e importit, tranzitit dhe eksportit nga kompanitë e anijeve dhe operatorët hekurudhor, deri tek ofruesit e logjistikës, shtëpitë e shpedicionit dhe te prodhuesit, pronarët e markave dhe shpërndarësit e tjerë.