Hapësira afariste

Kompania Nelt, përveç kapaciteteve magazinuese, në brendësi të komplekseve të veta ofron edhe mundësinë e marrjes me qera të lokaleve të biznesit. Zyrat prej ofertave të Nelt-it dallohen me pozicionimin e veçantë, veçanërisht të përshtatshëm për aktivitetet nga fusha e logjistikës. Oferta aktuale përfshin lokal për zyrë të pajisur plotësisht në dy vende, në Sarajevën Lindore dhe në Beograd. Për më tepër informacione, shikoni ofertat konkrete.

DETAJE TER OFERTA