Деловен простор

Компанијата Nelt, покрај објектите за складирање во рамките на своите комплекси нуди и можност за изнајмување на деловен простор. Канцелариите од понудата на Nelt се карактеризираат со исклучителна позиционираност, особено погодна за активности од областа на логистиката. Моменталната понуда опфаќа комплетно опремен канцелариски простор на две локации, во Источно Сараево и во Белград. За повеќе информации, погледнете ги нашите конкретни понуди.

ДЕТАЛИ ЗА ТЕКОВНАТА ПОНУДА