Збирниот транспорт

Од ноември 2019 во широкото портфолио на Nelt за логистички услуги се наоѓа и услугата збирен патен транспорт на релација Србија – Црна Гора. Збирниот транспорт обезбедува помали трошоци, поголема сигурност во транспортот на стоката, поголема флексибилност при испраќањето на различни адреси и овозможува повеќе услуги да се обединат во една.

Секој вторник и четврток, пратките се испраќаат со камион во компанијата Montenomaks со седиште во Даниловград од каде, по увозното царинење, им се доставуваат на купувачите во Црна Гора. Nelt на своите клиенти им обезбедува и услуга на увозно царинење.