Складирањe

Капацитетот на просторот за складирање на сите пазари нa Нелт Група изнесува 150.000 m2, со различни температурни режими, типови и технологии за складирање. Модерните технологии и софтвери за управување со логистичките процеси гарантираат сигурност и ефикасност на системот. Pick by Voice технологијата на комисионирање овозможува точност од 99.99% a WMS (Warehouse Managment System Gold) дава детален увид во тековите во рамките на складиштето и прецизноста на испораките ја подига над 99,5%. Во рамките на логистичкиот комплекс, на адреса Маршал Тито 206, 11272, Добановци, на располагање се преку 3.000 m2 царинско складиште за сместување на царинска стока.