Извештаи

Здрава организација

Издржлив деловен извештај 2016/17

Преземете

Ние дистрибуираме одговорно

Издржлив деловен извештај 2014/15

Преземете

Нелт едукативна програма 2018/19

Учесниците во четвртата генерација на програмата за образование на Нелт ја откриваат „другата страна на знаењето“.

Преземете

Нелт едукативна програма каталог 2017/18

Одразувајќи ги современите концепти и подготвувајќи ја третата генерација за натамошен развој, под слоганот „Размислете за иднината“.

Преземете

Нелт едукативна програма 2016/17

Преку тимска работа и практично работење, учесниците во вториот циклус на „Наскоро“ учат за дизајнот, новите медиуми, културата…

Преземете

Нелт едукативна програма 2014/15

Првата генерација на млада програма за професионален развој во областа на уметноста, науката и новите технологии.

Преземете