Србиja

Нелт Цо д.o.o. е основана  1992 година како компанија чија главна дејност е трговијата. Од малата продажба на големо Нелт се разви во водечка компанија во Србија во областа на дистрибуција на стоки за широка потрошувачка, на тутунски и фармацевтски производи и обезбедување на логистички услуги. Од 2006 година седиштето на компанијата и главниот дистрибутивно- логистички центар се наоѓаат во Добановци, на површина од 60 hа во индустриската зона на Белград.

Роберт Јеноваи

Извршен директор за пазарот на Србија

2.600 вработени

3.500 aртикли

104.000 m2 простор за складирање

Принципали на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка

Принципали на дистрибуцијата на фармацевтски производи

Принципали на дистрибуција на производи од тутун

Kлиенти во логистика