Србиja

Нелт Цо д.o.o. е основана  1992 година како компанија чија главна дејност е трговијата. Од малата продажба на големо Нелт се разви во водечка компанија во Србија во областа на дистрибуција на стоки за широка потрошувачка, на тутунски и фармацевтски производи и обезбедување на логистички услуги. Од 2006 година седиштето на компанијата и главниот дистрибутивно- логистички центар се наоѓаат во Добановци, на површина од 60 hа во индустриската зона на Белград.

2.021 вработени

3.500 aртикли

104.000 m2 простор за складирање

Марко Мартиновиќ

Извршен директор, пазарите Србија

Принципали на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка

Принципали на дистрибуцијата на фармацевтски производи

Принципали на дистрибуција на производи од тутун

Kлиенти во логистика