Хрватска

Nelt Europe, со седиште во Загреб, е првата компанија на Нелт Група на територијата на Европската унија. Нелт своето работење на пазарот на Хрватска и Словенија ќе го заснова на продажба на стратегијата на брендовите Neoplanta и Baby Food Factory. Долгорочна цел е да лансираме сопствени дистрибутивно-логистички активности на овие пазари.

Милена Вушак

Извршна директорка за Хрватска и Словенија

Принципали на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка