Пазари

Нелт Група е организациски систем кој ги поврзува над 5.000 вработени во 18 компании на 12 пазари во Европа – Србија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија, Албанија, Хрватска и Африка – Ангола, Замбија, Мозамбик, Малави и Зимбабве.

5.000+ вработени

12 пазари

80+ принципали

100+ клиенти во логистика