Пазари

Нелт Група е организациски систем кој ги поврзува 4.000 вработени во 15 компании на 11 пазари во Европа – Србија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија, Албанија и Африка – Ангола, Замбија, Мозамбик, Малави и Зимбабве.

4.000 вработени

11 пазари

80+ принципали

100+ клиенти во логистика