Косово

Компанијата Nelt на пазарот на Косово влезе 2017 година, во соработка со фирмата Beta Group. Денес, компанијата под името Nelt L.L.C, специјализирана е за дистрибуција на стока за широка потрошувачка и фармацевтски производи. Нашата мрежа снабдува преку 2.000 продажни места со широкото портфолио на брендови од реномирани меѓународни производители.

30 вработени

200 артикли

2.000 m2 простор за складирање

Илир Цаколи

Извршен директор, пазарите Косово

Принципали на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка

Принципали на дистрибуцијата на фармацевтски производи