Косово

Компанијата Nelt на пазарот на Косово влезе 2017 година, во соработка со фирмата Beta Group. Денес, компанијата под името Nelt L.L.C, специјализирана е за дистрибуција на стока за широка потрошувачка и фармацевтски производи. Нашата мрежа снабдува преку 2.000 продажни места со широкото портфолио на брендови од реномирани меѓународни производители.

Artan Durguti

Извршен директор

40 вработени

350 артикли

2.000 m2 простор за складирање

Принципали на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка

Принципали на дистрибуцијата на фармацевтски производи