Kosovë*

Kompania Nelt në tregun e Kosovës* hyn në vitin 2017, në bashkëpunim me firmën Beta Group. Sot, kompania nën emrin Nelt L.LC, është e specializuar për shpërndarjen e mallrave të konsumit të gjerë dhe prodhimeve farmaceutike. Rrjeti ynë furnizon mbi 2.000 pika shitjeje me portofol të gjerë të brendeve të njohura të prodhuesve ndërkombëtarë.

30 punonjës

200 artikuj

2.000 m2 hapësirë magazinimi

Samet Arifi

Drejtori ekzekutiv i tregut Kosovë

SHPËRNDARJA E MALLRAVE TË KONSUMIT principalë

SHPËRNDARJA E PRODUKTEVE FARMACEUTIKE principalë