Press kit

KUSHTET E PËRDORIMIT:

Ju lutemi vini re më poshtë kur punoni me materialin tonë press. Skedarët nuk mund të përdoren me qëllim të bërjes së kopjeve ose ndryshimit të përmbajtjes së tyre. Skedarët nuk mund të përdoren në lidhje ose ambiente të palidhura. Ju lutemi që gjithmonë të citoni NELT-in si burim. Faleminderit për bashkëpunimin.

Materialet video